دیدار جعفری جلوه با معاون فرهنگی شهردار سائوپولو/جهان از سینمای هالیوود خسته شده است
معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با معاون فرهنگی شهرداری سائوپولو برزیل گفت: سینما یکی از بهترین فرصت ها برای ابراز وجود در جهان امروز است.به گزارش معاونت امور سینمایی، محمدرضا جعفری جلوه در دیدار با کارلوس اوگیستو خلیل گفت: ما و شما از یک خانواده بزرگ با ریشه ها و سرنوشت مشترک هستیم و از آنجا که در جهان نابرابر امروز در پی عدالت، برابری و فرصت های برابر برای حضور هستیم، از سینما بیشترین بهره را می توانیم ببریم.معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آینده را از آن سینمای چنین کشورهایی خوانده و افزود: هرچند سینمای هالیوود چشم های جهانیان را پر کرده باشد، اما چون سینمای ما، سینمای صمیمیت، محبت و انسانیت یا به تعبیری یک سینمای دیگر است، مردم جهان خسته و اشباع از سینمای تکراری موجود، مشتاق چنین سینمایی هستند که ما از آن برخورداریم. ایران ۲۹/۷/۸۶