جشنواره مصر طی بیانیه ای اعلام کرد: بایکوت نمایش فیلمهای اسرائیلی در جشنواره های عربی


برگزارکنندگان سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم قاهره طی بیانیه ای اعلام کردند که هر جشنواره عربی را که اقدام به نمایش فیلمی اسرائیلی نماید، بایکوت می کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، جشنواره مصر که ماه آینده در قاهره افتتاح می شود، اخیرا از پذیرش فیلم اسرائیلی «ملاقات گروهی» به کارگردانی «ایران کولیرین» خودداری کرده است. این جشنواره همچنین طی بیانیه ای از دیگر کشورهای عرب خواست تا تابوی نمایش فیلم اسرائیلی در جشنواره های خود را نشکنند چون در این صورت از سوی این جشنواره که بزرگترین جشنواره فیلم خاورمیانه است، بایکوت خواهند شد. رسالت ۲۳/۷/۸۶