مجموعه «کاریکاتور سیاسی» تولید جدیدی از گروه سیاسی شبکه چهارسیماست که در 26 قسمت 10 دقیقه ای تهیه شده است.
    این برنامه با هدف تجزیه و تحلیل کاریکاتورهای سیاسی موهن چاپ شده در مجلات دانمارکی و نروژی و سایر روزنامه های اروپا تولید شده و علاوه بر آن تلاش دارد به مهمترین موضوعات بین المللی در ارتباط با کاریکاتور بپردازد. نگاه کاریکاتوریست های جهان به موضوعات مختلف از جمله عدالت، دموکراسی، حقوق بشر، نظامی گری، روابط قدرت ها، جهانی شدن، چهره های سیاسی، تاریخ کاریکاتور سیاسی در ایران و اروپا، مبارزه با ظلم و... موضوعات و محورهای این برنامه محسوب می شود. «کاریکاتور سیاسی» سعی دارد تا از تحریف واقعیت ها، عدم انطباق دکترین های اعلامی و اعمالی غرب و پروپاگاندای حاکم بر رسانه های مغرب زمین رونمایی کند. این مجموعه با بهره گیری از نظرات کارشناسان داخلی و بین المللی، نهادها، روزنامه ها، مجلات و سایت های مختلف ساخته شده است.
    این برنامه به تهیه کنندگی «یارمحمدبای» و کارگردانی «سید جلیل عطارزاده» ساخته شده است.

کیهان ۱۷/۷/۸۶