محمدعلی نجفی با بیان اینکه جهت گیری ها به سمتی نیست که بتوان امیدوار بود در صورت ادامه آنها کشور در وضعیت خوبی به سر ببرد، اظهار کرد: نیاز است که این جهت گیری ها، تغییرات اساسی پیدا کند. به گزارش ایسنا، این عضو شورای شهر در ضیافتی که به میزبانی شاخه دانشجویی حزب کارگزاران برگزار شده بود، ابراز عقیده کرد: اگر نظرسنجی در شهرهای بزرگ کشور صورت گیرد به این نتیجه خواهیم رسید که بسیاری از کسانی که در روزهای اول تشکیل دولت امیدوار بودند، تمام و یا بخشی از شعارهای دولت به نتیجه رسد، امید خود را از دست داده اند. وی در این باره به بحث مسکن اشاره و تصریح کرد: اخیرا اعلام شد که برای حل مشکل مسکن نباید منتظر دولت ماند؛ این در حالیست که شعارهای دولت در زمان انتخابات مبنی بر حل این مشکل بود. نجفی همچنین به آنچه آن را بحث یک رقمی کردن نرخ تورم در عرض دو تا سه سال از سوی دولت خواند اشاره کرد و با بیان اینکه اخیرا رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد: باید بهره بانکی متناسب با تورم به اضافه4 درصد کارمزد تعیین شود و رسما اعلام شده که حداقل تورم در سال جاری 5/17درصد بوده است، همچنین عده زیادی از کارشناسان به 25 درصد اعتقاد دارند و حتی یکی از مسئولان رسیدن به تورم 50 درصد را دور از ذهن ندانسته، تصریح کرد: به نظر می رسد آن چه باید در جامعه لمس شود در سطح تخصصی و کارشناسی حفظ شده است. وی گفت: امیدواریم زمانی آثار و عوارض سیاست های نادرست برای جامعه روشن شود که امکان جبران و مداوا وجود داشته باشد، امیدواریم که امکان اصلاح وجود داشته باشد، پس نباید کاملاناامید بود. وی با اشاره به سخنی از حضرت علی (ع) گفت: حضرت در مقابل تمجید اصحابشان به علت اقدامات مثبتی که در زمان حکومت خود انجام داده بودند، فرمودند:، که در این زمینه نیز می توان به جریان های دانشگاه کلمبیا اشاره کرد. نجفی با بیان اینکه از وظایف رئیس جمهور به عنوان نماینده کشور بود که از مواضع و سیاست های کشور دفاع کند، برخی برنامه ها و اظهارات از جمله اجرای برنامه های مختلف در طول سه چهار روز گذشته از صدا و سیما وبرخی مطبوعات را مغایر با آن چه بیان کرد خواند و گفت: کار درست و افتخارآمیز انجام شده در حوزه مسئولیت و وظایف رئیس جمهور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران بوده است. عضو شورای شهر همچنین با اشاره به تحمل رئیس جمهور در مقابل توهین های رئیس دانشگاه کلمبیا ابراز عقیده کرد: چه خوب بود در داخل هم شاهد چنین مطلبی بودیم. همین طور می توان به مشکلات فرهنگیان در مقابل برخی ادعاها مبنی بر بهبود وضع معیشتی آنها و برخورد با بعضی از استادان دانشگاه اشاره کرد.

آفتاب یزد ۱۴/۷/۸۶