به گزارش رجانیوز

راه اندازی یک شبکه ماهواره ای جدید ضد انقلاب با هدف پخش موضوعات سیاسی- اجتماعی علیه نظام ایران در دستور کار یک بهایی قرار گرفته است. گزارشهای رسیده حاکی است، شبکه "نیلی. تی. وی" توسط یک بهایی به نام ....تاسیس و قرار است تاهفته آتی فعالیت خود در امارات را آغاز کند. هم اکنون کارهای مربوط به تولید محصولات این شبکه در حال انجام است و سفارشهایی نیز از سوی دست اندرکاران شبکه فوق به برخی افراد داده شده است. دراین ارتباط یکی از مجریان اسبق تلویزیون نیز قرارداد همکاری را با دست اندرکاران این شبکه منعقد ساخته و مدتی است همراه با خانواده اش ضمن اقامت در دبی و قبرس کارهای محوله رادر خصوص جذب اگهی واسپانسر برعهده گرفته است. از واکنش دولت امارات متحده عربی در این خصوص خبری در دست نیست.